Упознајте Лесковац
 
 

Центар за социјални рад

Центар за социјални рад

Центар за социјални рад - Лесковац обавља послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба у области социјалне заштите, породично правне заштите, пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима, врши исплату новчаних права, решава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.
Пословима које обавља центар остварује се заштита деце и то: деце без родитељског старања усвојењем као једним од најзначајнијих облика заштите, смештајем у хранитељским породицама  и установама социјалне заштите; заштита деце жртве злостављања и занемаривања; заштита деце са поремећајем у понашању (деце са асоцијалним понашањем); заштита деце са инвалидитетом кроз оспособљавање и рехабилитацију, смештај у специјализованим установама и правом на додатак за помоћ и негу.
Пословима Центра остварује се и заштита старих и одраслих лица и то правом на материјално обезбеђење породице, стављањем под старатељство, домским смештајем у Геронтолошким центрима или специјализованим установама социјалне заштите; заштитаодраслих са инвалидитетом - правом на помоћ и негу другог лица; као и правом на једнократну новчану помоћ и негу другог лица; као и правом на једнократну новчану помоћ и другим правима предвиђеним одлуком СО о проширеним правима социјалне заштите.

Ул. Косте Стаменковића бр. 6
Тел.016/234-191
 016/234-192 факс

 
     
Сервисне информације
30.01.2015. Искључења

Јавни превоз:
30.01.2015. Ред вожње


Радови на улицама:


Зеленило:


Стање на путевима:

 
   
     


canada goose original site canada goose parajumper long bear coat Windows 7 Professional key chrome hearts online