Упознајте Лесковац
 
 

Центар за социјални рад

Центар за социјални рад

Центар за социјални рад - Лесковац обавља послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба у области социјалне заштите, породично правне заштите, пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима, врши исплату новчаних права, решава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.
Пословима које обавља центар остварује се заштита деце и то: деце без родитељског старања усвојењем као једним од најзначајнијих облика заштите, смештајем у хранитељским породицама  и установама социјалне заштите; заштита деце жртве злостављања и занемаривања; заштита деце са поремећајем у понашању (деце са асоцијалним понашањем); заштита деце са инвалидитетом кроз оспособљавање и рехабилитацију, смештај у специјализованим установама и правом на додатак за помоћ и негу.
Пословима Центра остварује се и заштита старих и одраслих лица и то правом на материјално обезбеђење породице, стављањем под старатељство, домским смештајем у Геронтолошким центрима или специјализованим установама социјалне заштите; заштитаодраслих са инвалидитетом - правом на помоћ и негу другог лица; као и правом на једнократну новчану помоћ и негу другог лица; као и правом на једнократну новчану помоћ и другим правима предвиђеним одлуком СО о проширеним правима социјалне заштите.

Ул. Косте Стаменковића бр. 6
Тел.016/234-191
 016/234-192 факс

 
     
Сервисне информације

Јавни превоз:
04.03.2015. Ред вожње


Радови на улицама:


Зеленило:


Стање на путевима:

 
   
     


canada goose original site canada goose parajumper long bear coat descargar sql server 2008 r2 standard gratis windows server 2008 r2 standard edition price microsoft office 2010 product key keygenguru where is the product key for microsoft office 2010