Упознајте Лесковац
 
 

Центар за социјални рад

Центар за социјални рад

Центар за социјални рад - Лесковац обавља послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба у области социјалне заштите, породично правне заштите, пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима, врши исплату новчаних права, решава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.
Пословима које обавља центар остварује се заштита деце и то: деце без родитељског старања усвојењем као једним од најзначајнијих облика заштите, смештајем у хранитељским породицама  и установама социјалне заштите; заштита деце жртве злостављања и занемаривања; заштита деце са поремећајем у понашању (деце са асоцијалним понашањем); заштита деце са инвалидитетом кроз оспособљавање и рехабилитацију, смештај у специјализованим установама и правом на додатак за помоћ и негу.
Пословима Центра остварује се и заштита старих и одраслих лица и то правом на материјално обезбеђење породице, стављањем под старатељство, домским смештајем у Геронтолошким центрима или специјализованим установама социјалне заштите; заштитаодраслих са инвалидитетом - правом на помоћ и негу другог лица; као и правом на једнократну новчану помоћ и негу другог лица; као и правом на једнократну новчану помоћ и другим правима предвиђеним одлуком СО о проширеним правима социјалне заштите.

Ул. Косте Стаменковића бр. 6
Тел.016/234-191
 016/234-192 факс

 
     

 
   
     


parajumper long bear coat windows-7-64-bit-key windows-7-ultimate-key-shop windows-7-professional-product-key windows-7-professional-key-oem genuine-windows-7-product-key windows-7-rc-product-key key-windows-7-professional